"Βγες στον αφρό..."

"Αναδυθείτε στον αφρό...και κάντε την Ομάδα σας να σκίσει τα κύματα"